Ihmiset ovat tanssineet kautta aikojen itsensä ilmaisemiseksi, esteettisten elämysten tuottamiseksi, liikunnan ilosta tai sosiaalisena toimintana. Tanssi voi tarkoittaa ennalta harjoiteltujen askelkuvioiden toistamista tai täyttä improvisaatiota. Tämä liikunnan muoto on kuulunut ihmisen kulttuurihistorialliseen kehitykseen ja se on saanut lukemattoman määrän eri alalajeja. Aivan alun perin tanssi liitettiin erilaisiin rituaaleihin, riitteihin ja suvun tai yhteisön omiin juhliin, mutta tänä päivänä miellämme sen myös urheiluksi ja omaksi taiteenlajikseen. Kaikkia tanssin muotoja kuitenkin yhdistää rytmikäs liikkuminen musiikin tahtiin.

Eri tanssityylejä on lukematon määrä ja lisää syntyy edelleen. Sen vuoksi on mahdotonta lähteä listaamaan kaikkia maailmassa olevia tyylilajeja. Joskus erot voivat olla etenkin maallikon silmiin jopa hiuksenhienoja. Eroavaisuuksia on jo siinäkin, tanssitaanko yleensä yksin, parin kanssa vai suuremmassa ryhmässä. Eri tyyleille on olemassa tietyt ominaispiirteet samalla, kun kaikissa tansseissa on aina jätetty tilaa myös harrastajan omalle ilmaisulle.

Milloin ihmiset ovat alkaneet tanssia?

Ajankohdasta, jolloin ihmiset alkoivat tanssia, ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Joidenkin tanssien, kuten esimerkiksi kansantanssien, juuret johtavat vuosisatojen taakse. Rituaalitansseja on saatettu harrastaa esimerkiksi hyvän sadon saamiseksi tai sairauksien parantamiseksi. Toisissa uskonnoissa tanssi on lähestulkoon kiellettyä tai vähintään paheksuttavaa, kun joissakin uskonnoissa taas jopa uskonnollisiin rituaaleihin liittyy tanssia.

Musiikissa tapahtuneet muutokset heijastuvat luonnollisesti myös tanssiin ja sen eri muotoihin. Uusien musiikkityylien kehitys on johtanut myös uusien tanssityylien syntymiseen. Eri puolilla maailmaa ja eri yhteiskuntaluokissa kehittyi toisistaan poikkeavia muotoja. Jotkut lajit, kuten espanjalainen flamenco, on linkitettävissä voimakkaasti jonkin tiettyyn kulttuuriin ja sen perinteisiin.

Lukemattomia eri tanssityylejä

Näyttämötanssit, joita kutsutaan myös taidetansseiksi, pyrkivät ottamaan vaikutteita toisistaan. Niillä on vuosisatojen perinteet ja ne pyrkivät myös rikkomaan rajoja. Tanssissa on tietyt taiteelliset tavoitteet ja se nimensä mukaan esitetään näyttämöllä. Eri tyyleillä on oma muotokielensä ja se säilyttäen pyritään löytämään tuoreita ilmaisutapoja ja uusia ilmenemismuotoja.

Sen sijaan kaikkia vakio- ja latinalaistansseja yhdistää parin kanssa tanssiminen. Tanssin muotokieli, tempo ja askelkuviot eroavat kuitenkin keskenään hyvinkin paljon. Kaikkein tunnetuin vakiotanssi lienee valssi, jonka liike on pehmeää ja rauhallista. Sen sijaan quickstep taas esimerkiksi on hyvin nopeatempoinen ja pirteä laji, jossa tapahtuu paljon. Sekä vakiotanssien että latinalaistanssien joukosta löytyy niin hidas- kuin nopeatempoisia tanssityylejä. Jokaisessa tyylissä on tietyt tunnistettavat askelkuviot, mutta koreografiat vaihtelevat saman tanssityylin alla paljon.

  • Itämainen tanssi

Itämaisten tanssien juuret vievät Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueille. Kyseessä ei ole vain yksi tanssityyli, vaan alueella on syntynyt useita erilaisia muotoja sekä joukko kansantansseja. Tarkkaa historiaa on vaikeaa selvittää, mutta tiedetään, että niillä on jopa tuhansien vuosien perinteet. Yksin tanssittavaa itämaista tanssia kutsutaan toisinaan myös vatsa- tai napatanssiksi. Tänä päivänä se on levinnyt ympäri maailmaa ja siitä on olemassa useita eri muotoja.

  • Kansantanssit

Lähes kaikilla kansakunnilla on omia tanssejaan. Kansantanssit ovat olleet nimensä mukaan tavallisen kansan tanssimia, sillä ne erosivat usein hovien ja ylempien säätyjen tansseista. Myös Suomessa on harrastettu erilaisia kansantansseja ja maantieteellisesti isossa maassa on ollut selkeitä alueellisia eroja. Yksi maailman tunnetuimmista kansantansseista on irlantilainen riverdance.

  • Showtanssi

Showtanssi yhdistelee rajattomasti eri tyylejä ja kyse on nimensä mukaan show’sta. Eläytyvän musiikin lisäksi esityksessä on oleellista myös eläytyminen ja pukeutuminen. Laji yhdistelee niin diskotanssia, hip hoppia, balettia, latinalaisia tansseja kuin afrotansseja. Lopputuloksena on monipuolinen yhdistelmä, joka sisältää akrobaattisia liikkeitä, nostoja ja erilaisia teatraalisia elementtejä.

  • Street dance

Street dance on lähtöisin nuorison kulttuurin parista, kaduilta ja pihoilta. Showtanssin tavoin myös street dance yhdistelee vauhdikkaalla tavalla erilaisia uudempia tanssityylejä, kuten esimerkiksi hip hopia, funkia, lockingia, breakia, poppingia ja housea.

Tanssin eri muodot